Skip to content

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Spalarnie odpadów medycznych WAŻNE WYTYCZNE OD WHO: "Wszystkie odpady medyczne wytwarzane podczas opieki nad pacjentami zarażonymi covid-19 powinny być bezpiecznie zbierane w wyznaczonych pojemnikach i workach, przetwarzane, a następnie bezpiecznie unieszkodliwiane lub przetwarzane lub jedno i drugie, najlepiej na miejscu".