Skip to content

Spalarnie odpadów komunalnych​

Odpady komunalne trafiają do Zakładów Gospodarki Odpadami, gdzie w pierwszej kolejności są segregowane, i na specjalistycznych liniach sortowniczych wyodrębniany jest z nich surowiec taki jak papier, szkło, butelki PET i inne tworzywa sztuczne. Surowiec następnie przekazywany jest do firm recyklingowych, które przetwarzają je na półprodukty lub wyroby użytkowe.

Jednak nie wszystkie odpady mogą zostać dalej przetworzone. Spora część z nich pozostaje na wysypisku śmieci, gdzie zalegają przez wiele lat, dziesięcioleci, a nawet stuleci. Są to pozostałości, które nie nadają się do recyklingu. Znajdują się tam również odpady wysokokaloryczne, powyżej 6 MJ/kg, które zgodnie z przepisami prawa, od 2016 roku nie mogą być składowane. Najlepszą i najefektywniejszą metodą ich zagospodarowania jest ich spalenie w spalarniach odpadów komunalnych.

Spalarnie służą do zmniejszania objętości odpadów komunalnych, dzięki czemu ilość składowanych odpadów na składowiskach ulega radykalnemu zmniejszeniu:

– waga odpadów zmniejsza się o ok. 85%

– objętość odpadów zmniejsza się nawet o 95%

Ponadto spalarnie SANTES posiadają technologię umożliwiającą przetwarzanie odpadów na ciepło lub energię elektryczną w myśl podejścia WtE (Waste to Energy), czyli zamiany odpadów w energię. Dzięki temu odpady zamiast szkodzić środowisku przez wiele set lat, mogą zostać wykorzystane z korzyścią dla społeczności lokalnej i dostarczyć do mieszkać ogrzewanie, ciepłą wodę i/lub prąd.

Główne cechy spalarni:

 • Rozwiązanie zaprojektowane “na miarę” potrzeb.
 • Zastosowanie pieca obrotowego w celu zwiększenia wydajności spalania i możliwości pracy 24 godziny na dobę.
 • Temperatura spalania w komorze spalania wstępnego to 800-1000 °C.
 • Temperatura spalania w komorze spalania wtórnego to 850-1100 °C w zależności od zawartości chlorowcowanych związków organicznych przeliczonych na chlor.
 • Czas przebywania odpadów w komorze spalania wtórnego to 2 sekundy.
 • Spalarnia spełnia normy unijnej dyrektywy 2000/76/WE (oraz 2010/75/UE) jak również najnowsze konkluzje BAT.
 • Dostępna możliwość odzyskiwania energii w postaci energii elektrycznej, pary, ciepła, gorącej wody.
 • Możliwość zastosowania metody spalania przy ograniczonym dostępie powietrza.
 • Możliwość dostarczenia systemu w pełni zautomatyzowanego.
 • Wysoka wydajność spalania.
 • Zintegrowany system oczyszczania gazów spalinowych.
 • Możliwość spalania odpadów o wysokiej wilgotności.
 • Pozostawia czysty popiół w niewielkich ilościach zależnych od zawartości spalanych odpadów.
 • Dostępny automatyczny system usuwania popiołu.

Spalarnie mogą przetwarzać od 25 kg/h do 5000 kg/h odpadów.

Wszystkie spalarnie budowane są na indywidualne zamówienie, zgodnie z potrzebami inwestora.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami o:

– naszej ofercie
– nowych realizacjach
– zmianach w prawie
– branżowych wydarzeniach
– nowinkach technologicznych