Skip to content

Spalarnie odpadów medycznych i niebezpiecznych

Wszystkie modele mogą być wyposażone w szeroki wybór opcji dodatkowych, które zwiększają możliwości i zapewniają dodatkową funkcjonalność spalarni:

Opcja mobilna (instalacja na płozach)

W przypadku większych modeli dostępna jest instalacja na platformie mobilnej. Platforma została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła pomieścić spalarnię i związane z nią wyposażenie, w tym zbiornik paliwa. Specjalnie zaprojektowane punkty podnoszenia zapewniają pełną mobilność urządzenia oraz dają możliwość jego obsługi również na przyczepie samochodowej bez jej rozładowywania. Dostępna jest również opcja komina na zawiasach, aby zapewnić minimalny czas przygotowania transportu dla często transportowanych jednostek.

Instalacja na płozach zapewnia wydajne rozwiązanie do szybkiego i łatwego transportu oraz instalacji w miejscu docelowym. Zbiornik paliwa umożliwia korzystanie z tej spalarni w różnych lokalizacjach, niezależnie od lokalnych zasobów paliwa.

Umieszczenie urządzenia na płozach minimalizuje również wymagania dotyczące przygotowania miejsca docelowego, gdzie ma być instalowane.

W kierunku lepszej przyszłości.

Wszystkie nasze spalarnie zostały dokładnie przetestowane celem upewnienia się, że przewyższają wytyczne dotyczące unieszkodliwiania gazów powstałych w wyniku procesu spalania. Na miejscu można przeprowadzić szczegółowe testy lub w razie potrzeby możemy również dostarczyć System Monitorowania Emisji Spalin. Ograniczanie emisji jest poważną częścią etosu naszej firmy.

SPALARNIE MEDYCZNE
Parametr
Limity (1/2 hr av)
Wartość
Pył całkowity
30 mg/m3
12,0 mg/m3
Dwutlenek siarki
200 mg/m3
2,4 mg/m3
Dwutlenek azotu*
400 mg/m3
60,0 mg/m3
Tlenek węgla
100 mg/m3
78,3 mg/m3
SPALARNIE ZWIERZĄT
Parametr
Limity (1/2 hr av)
Wartość
Pył całkowity
30 mg/m3
17,0 mg/m3
Dwutlenek siarki
200 mg/m3
116,3mg/m3
Dwutlenek azotu*
400 mg/m3
361,9 mg/m3
Tlenek węgla
100 mg/m3
98,7 mg/m3
SPALAR. WIELOFUNKCYJNE
Parametr
Limity (1/2 hr av)
Wartość
Pył całkowity
30 mg/m3
12,0 mg/m3
Dwutlenek siarki
200 mg/m3
2,4 mg/m3
Dwutlenek azotu*
400 mg/m3
60,0 mg/m3
Tlenek węgla
100 mg/m3
78,3 mg/m3

Inne zgodności

Nasze spalarnie posiadają deklarację CE zgodnie z BS E7N4 6-2: 1997 (przemysłowe urządzenia do termicznego przetwarzania – część 2. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące systemów spalania i obsługi), Dyrektywę niskonapięciową 73/23/EWG, Rozporządzenie kompatybilności EMC 89/336/EWG oraz Dyrektywę maszynową 89/392/EWG (wraz z poprawką).

Certyfikaty i referencje

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami o:

– naszej ofercie
– nowych realizacjach
– zmianach w prawie
– branżowych wydarzeniach
– nowinkach technologicznych