Skip to content

Spalarnie odpadów medycznych i niebezpiecznych

Jesteśmy Wyłącznym Przedstawiciel firmy Inciner8 w Polsce.

INCINER8 to szanowana na całym świecie firma, oferująca szeroką gamę spalarni do wszystkich zastosowań w branży gospodarowania odpadami. Firma nieustannie dokłada wszelkich starań, aby być w czołówce firm w zakresie projektowania oraz technologii przetwarzania odpadów. Może pochwalić się największą gamą modeli spalarni oraz największym na rynku wyborem opcji dodatkowych i funkcji. Produkowane modele spalarni są wydajne i zaawansowane technologicznie i mają zastosowanie do szerokiej gamy odpadów. W czołówce naszych produktów są spalarnie odpadów medycznych, komunalnych i zwierzęcych.

Usuwanie odpadów medycznych to obszar, w którym potrzebujesz pełnego zaufania do zastosowanego rozwiązania. Firma Inciner8 od ponad dziesięciu lat jest liderem w dziedzinie utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych.

Bycie światowym liderem w branży wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Dlatego INCINER8 zatrudnia wysoko wykwalifikowanych techników i ekspertów w zakresie obróbki termicznej. Ma to na celu wsparcie klientów i spełnienie ich wymagań w procesie decyzyjnym przy zakupie przyjaznych dla środowiska i wysokiej jakości produktów firmy.

INCINER8 rozwija technologie, dzięki którym możliwe jest wytwarzanie energii z odpadów. Proces Waste-to-Energy (WtE) obejmuje wytwarzanie ciepła lub elektryczności z odpadów. Odbywa się to przez odzysk energii zawartej w strumieniu odpadów. Energia ta jest przetwarzana przez wymienniki ciepła, które redukują ciepło do poziomu odpowiedniego do ogrzewania otoczenia, podgrzewania wody, sterylizacji lub produkcji energii elektrycznej.

WSZYSTKIE PRODUKTY INCINER8 SĄ PODDAWANE RYGORYSTYCZNYM TESTOM, ZAPEWNIAJĄC NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ OFEROWANYCH PRODUKTÓW.

Wszystkie nasze spalarnie zostały dokładnie przetestowane celem upewnienia się, że przewyższają wytyczne dotyczące unieszkodliwiania gazów powstałych w wyniku procesu spalania. Na miejscu można przeprowadzić szczegółowe testy lub w razie potrzeby możemy również dostarczyć System Monitorowania Emisji Spalin. Ograniczanie emisji jest poważną częścią etosu firmy INCINER8.

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy reprezentować w Polsce firmę i markę, której celem jest umocowanie swojej pozycji lidera na skalę globalną poprzez rozwój nowych produktów, słuchanie klientów i konsekwentna komunikacja w każdym aspekcie codziennej działalności.

Spalarnie INCINER8 mogą przetwarzać od 15 kg/h do 500 kg/h odpadów medycznych i niebezpiecznych. Obecnie są używane w ponad 170 krajach na całym świecie przez firmy, rządy, wojsko, organizacje pozarządowe i organizacje charytatywne. Zapraszamy do obejrzenia referencji zamieszczonych na stronie.

Dostępne są również większe modele o wydajności do 750 kg/h.

Urządzenia są zaprojektowane tak, aby mogły oferować najlepsze w swojej klasie funkcje bezpieczeństwa, jak również niezrównaną wydajność. Wyposażone są w specjalnie zaprojektowany system kontroli zanieczyszczeń, zapewniający, że emisje spełniają najbardziej rygorystyczne normy. Zaś najnowszej generacji panel sterowania oferuje zdalne wsparcie i standardowe ustawienia oprogramowania dla określonych strumieni odpadów. 

Wszystkie modele mogą być wyposażone w szeroki wybór opcji dodatkowych, które zwiększają możliwości i zapewniają dodatkową funkcjonalność spalarni:

 • Odzysk ciepła
 • Dzięki naszej gamie modułów wymiany ciepła możliwy jest odzysk energię z odpadów. Opracowaliśmy optymalną metodę wytwarzania energii z odpadów celem wykorzystania jej do mycia, dezynfekcji, sterylizacji, ogrzewania lub do określonego procesu technologicznego.
 • Stały system monitorowania emisji
 • W pewnych sytuacjach może okazać się potrzebny system ciągłego monitorowania emisji. Może on zostać zainstalowany przy uruchomieniu spalarni, jak również w późniejszym czasie. Posiadamy tu szeroką gamę opcji dopasowanych do potrzeb.
 • Separatory i sortowniki
 • Niektóre części strumienia odpadów mogą okazać się zdatne do dalszego przetwarzania. Dodając sortowniki lub separatory można odzyskać te cenne strumienie przychodów, zanim wejdą one do procesu spalania. Można je następnie ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi.
 • Rozdrabniacze
 • Gdy w strumieniu odpadów występuje wysoka zawartość wilgoci lub gdy ich gęstość jest wysoka, spalanie może być utrudnione. Poprzez rozdrabnianie możemy wprowadzić do odpadów powietrze, które pomaga w całkowitym ich spaleniu.
 • Płuczki Venturiego
 • Płuczka Venturiego jest zaprojektowana w taki sposób, aby efektywnie wykorzystać energię ze strumienia gazu wlotowego do rozpylenia cieczy używanej do oczyszczania strumienia gazu. Ta technologia, podobnie jak inne, jest częścią systemu kontroli zanieczyszczenia powietrza, który wspólnie określamy jako płuczki mokre.
 • Automatyczny system załadowczy
 • Umożliwia ciągłą pracę, poprawia zużycie paliwa i może być używany w połączeniu z lejem samowyładowczym lub przenośnikiem, dzięki czemu proces może działać z niewielką ingerencją człowieka.
 • Wywrotki skrzyniowe
 • Jeśli korzystasz już z określonego pojemnika lub kosza na odpady, oferujemy wywrotki, częściowo lub w pełni zautomatyzowane, do wszystkich naszych średnich i dużych modeli spalarni. Możemy również zaprojektować system na zamówienie, aby pasował do istniejącego sprzętu.
 • Systemy kontroli zanieczyszczeń
 • System kontroli zanieczyszczeń wychwytuje wszystkie gazy, sadzę i cząstki stałe emitowane przez spalarnie i przetwarza je celem spełnienia przepisów europejskich, określonych w dyrektywie 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r.

Opcja mobilna (instalacja na płozach)

W przypadku większych modeli dostępna jest instalacja na platformie mobilnej. Platforma została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła pomieścić spalarnię i związane z nią wyposażenie, w tym zbiornik paliwa. Specjalnie zaprojektowane punkty podnoszenia zapewniają pełną mobilność urządzenia oraz dają możliwość jego obsługi również na przyczepie samochodowej bez jej rozładowywania. Dostępna jest również opcja komina na zawiasach, aby zapewnić minimalny czas przygotowania transportu dla często transportowanych jednostek.

Instalacja na płozach zapewnia wydajne rozwiązanie do szybkiego i łatwego transportu oraz instalacji w miejscu docelowym. Zbiornik paliwa umożliwia korzystanie z tej spalarni w różnych lokalizacjach, niezależnie od lokalnych zasobów paliwa.

Umieszczenie urządzenia na płozach minimalizuje również wymagania dotyczące przygotowania miejsca docelowego, gdzie ma być instalowane.

W kierunku lepszej przyszłości.

Wszystkie nasze spalarnie zostały dokładnie przetestowane celem upewnienia się, że przewyższają wytyczne dotyczące unieszkodliwiania gazów powstałych w wyniku procesu spalania. Na miejscu można przeprowadzić szczegółowe testy lub w razie potrzeby możemy również dostarczyć System Monitorowania Emisji Spalin. Ograniczanie emisji jest poważną częścią etosu naszej firmy.

SPALARNIE MEDYCZNE
Parametr
Limity (1/2 hr av)
Wartość
Pył całkowity
30 mg/m3
12,0 mg/m3
Dwutlenek siarki
200 mg/m3
2,4 mg/m3
Dwutlenek azotu*
400 mg/m3
60,0 mg/m3
Tlenek węgla
100 mg/m3
78,3 mg/m3
SPALARNIE ZWIERZĄT
Parametr
Limity (1/2 hr av)
Wartość
Pył całkowity
30 mg/m3
17,0 mg/m3
Dwutlenek siarki
200 mg/m3
116,3mg/m3
Dwutlenek azotu*
400 mg/m3
361,9 mg/m3
Tlenek węgla
100 mg/m3
98,7 mg/m3
SPALAR. WIELOFUNKCYJNE
Parametr
Limity (1/2 hr av)
Wartość
Pył całkowity
30 mg/m3
12,0 mg/m3
Dwutlenek siarki
200 mg/m3
2,4 mg/m3
Dwutlenek azotu*
400 mg/m3
60,0 mg/m3
Tlenek węgla
100 mg/m3
78,3 mg/m3

Inne zgodności

Nasze spalarnie posiadają deklarację CE zgodnie z BS E7N4 6-2: 1997 (przemysłowe urządzenia do termicznego przetwarzania – część 2. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące systemów spalania i obsługi), Dyrektywę niskonapięciową 73/23/EWG, Rozporządzenie kompatybilności EMC 89/336/EWG oraz Dyrektywę maszynową 89/392/EWG (wraz z poprawką).

Certyfikaty i referencje