Skip to content

Spalarnie odpadów medycznych

Odpady medyczne są klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Powinny być utylizowane natychmiast po ich wytworzeniu. W tym celu SANTES podjął się zaprojektowania i produkcji spalarni odpadów medycznych, które są najlepszym sposobem usuwania tych odpadów w sensie zarówno technologicznym, jak i użytkowym. Wydajność spalarni może wynosić od 25 kg/h do 5000 kg/h.

Odpady medyczne, które można spalać w spalarniach obejmują:

 • Odpady zakaźne ze szpitali
 • Odpady medyczne ze szpitali, klinik i poliklinik
 • Odpady ze szpitali i klinik położniczych
 • Przeterminowane leki
 • Odpady chirurgiczne
 • Odpady biomedyczne
 • Odpady patologiczne
 • Odpady farmaceutyczne

Poniżej przedstawione zostały 4 metody neutralizowania odpadów medycznych

Główne cechy spalarni:

 • Rozwiązanie zaprojektowane “na miarę” potrzeb.
 • Zastosowanie pieca obrotowego w celu zwiększenia wydajności spalania i możliwości pracy 24 godziny na dobę.
 • Specjalny system wtrysku płynnych odpadów, dający najwyższą możliwą wydajność przy spalaniu odpadów ciekłych.
 • Temperatura spalania w komorze spalania wstępnego to 1000 °C
 • Temperatura spalania w komorze spalania wtórnego to 1100 °C
 • Czas przebywania odpadów w komorze spalania wtórnego to 2 sekundy.
 • Spalarnia spełnia normy unijnej dyrektywy 2000/76/WE (oraz 2010/75/UE) jak również najnowsze konkluzje BAT.
 • Dostępna możliwość odzyskiwania energii w postaci energii elektrycznej, pary, ciepła, gorącej wody.
 • Możliwość zastosowania metody spalania przy ograniczonym dostępie powietrza.
 • Możliwość dostarczenia systemu w pełni zautomatyzowanego.
 • Wysoka wydajność spalania.
 • Zintegrowany system oczyszczania gazów spalinowych.
 • Możliwość spalania odpadów o wysokiej wilgotności.
 • Pozostawia czysty popiół w niewielkich ilościach zależnych od zawartości spalanych odpadów.
 • Dostępny automatyczny system usuwania popiołu.

Zalety spalania odpadów medycznych w porównaniu z innymi metodami ich utylizacji:

 • Nadaje się do wszystkich rodzajów odpadów medycznych wytwarzanych w szpitalach, klinikach, przychodniach, itp.
 • Nie wydziela zapachów dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu.
 • Na wyjściu pozostawia znacząco mniej odpadów w przeciwieństwie do metod sterylizacji, takich jak autoklaw czy mikrofale.
 • Odpad końcowy nie zawiera żadnych zanieczyszczeń.
 • Wszystkie wirusy i bakterie zostają całkowicie usunięte, przez co nie ma możliwości, aby były emitowane w gazach spalinowych.

Spalarnie mogą przetwarzać od 25 kg/h do 5000 kg/h odpadów.

Wszystkie spalarnie budowane są na indywidualne zamówienie, zgodnie z potrzebami inwestora.