Skip to content

Spalarnie osadów ściekowych

Osady stanowią duży problem dla zakładów oczyszczania ścieków. Problem ten narasta każdego dnia, ponieważ ilość osadów stale wzrasta, a to pociąga za sobą potrzebę zwiększania ilości gruntów potrzebnych do ich magazynowania.

Santes połączył korzyści płynące ze spalania osadów do efektywnego ich osuszania poprzez wykorzystanie energii powstałej w czasie spalania do procesu suszenia. Cały ten proces pozwala zminimalizować zużycie energii potrzebnej do przetwarzania osadów ściekowych oraz zmniejsza objętość osadów do około 5% pierwotnej objętości.

Proces odzyskiwania energii z osadów obejmuje dwa etapy: najpierw osady poddawane są osuszaniu, a następnie kierowane są do spalania. Dzięki spalaniu wysuszonego osadu dostarczana jest niezbędna energia do procesu suszenia.

Główne cechy spalarni:

 • Rozwiązanie zaprojektowane “na miarę” potrzeb.
 • Zastosowanie pieca obrotowego w celu zwiększenia wydajności spalania i możliwości pracy 24 godziny na dobę.
 • Temperatura spalania w komorze spalania wstępnego to 800 °C.
 • Temperatura spalania w komorze spalania wtórnego to 850 °C.
 • Czas przebywania odpadów w komorze spalania wtórnego to 2 sekundy.
 • Spalarnia spełnia normy unijnej dyrektywy 2000/76/WE (oraz 2010/75/UE) jak również najnowsze konkluzje BAT.
 • Możliwość zastosowania metody spalania przy ograniczonym dostępie powietrza.
 • Możliwość dostarczenia systemu w pełni zautomatyzowanego.
 • Wysoka wydajność spalania.
 • Zintegrowany system oczyszczania gazów spalinowych.
 • Możliwość spalania odpadów o wysokiej wilgotności.
 • Pozostawia czysty popiół w niewielkich ilościach zależnych od zawartości spalanych odpadów.
 • Dostępny automatyczny system usuwania popiołu.
 • Hermetyczne ładowanie wysuszonego osadu za pomocą przenośnika ślimakowego.

Zalety procesu spalania i odzyskiwania energii z osadów ściekowych:

 • Utylizacja materii organicznej.
 • Eliminacja żywych organizmów z osadów, a zatem problemów zdrowotnych, które mogą wystąpić z powodu składowania nieoczyszczonych osadów ściekowych.
 • Ekonomiczne koszty inwestycji i eksploatacji.
 • Bezpieczne zagospodarowania osadów oraz bezpieczeństwo ich obsługi przez operatorów.
 • Znaczne ograniczenie powierzchni potrzebnej do składowania osadów ściekowych.
 • Znaczne ograniczenie kosztów transportu.
 • Zminimalizowanie szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.
 • Zoptymalizowanie zużycia energii poprzez wykorzystanie ciepła ze spalania do suszenia osadów.
 • Znakomita wydajność energetyczna.

Spalarnie mogą przetwarzać od 25 kg/h do 5000 kg/h odpadów.

Wszystkie spalarnie budowane są na indywidualne zamówienie, zgodnie z potrzebami inwestora.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami o:

– naszej ofercie
– nowych realizacjach
– zmianach w prawie
– branżowych wydarzeniach
– nowinkach technologicznych