Skip to content

Spalarnie


Dlaczego SPALARNIA?

Oferujemy wydajne, zaawansowane technologicznie systemy spalania dla szerokiej gamy odpadów. Nasze systemy spalania mogą przetwarzać od 20 kg/h do 5000 kg/h. Celem firmy jest oferowanie najbardziej wydajnych i praktycznych spalarni przy jednoczesnym zachowaniu jakości środowiska zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z tym spalarnie spełniają najwyższe wymagania klientów dzięki swojej efektywnej pracy. Spalarnie zostały opracowane do spalania materiałów zarówno organicznych, jak i palnych oraz unieszkodliwiania ich, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z wymaganymi przepisami ochrony środowiska, a mianowicie UE 2000/76/WE. W celu zapewnienia pełnej zgodności z pożądanymi standardami emisji, spalarnie posiadają System Oczyszczania Spalin. System ten polega na unieszkodliwianiu szkodliwych zanieczyszczeń w celu usunięcia niebezpiecznej zawartości gazów spalinowych powstałych w wyniku spalania. W głównej komorze spalania odpady są spalane w temperaturze 800–1000°C w zależności od rodzaju odpadów. Gazy spalinowe powstałe w głównej komorze spalania są dopalane w komorze spalania wtórnego w temperaturze 850-1200°C w czasie do 2 sekund, zgodnie z wymaganymi normami. Następnie spaliny poddawane są procesom, które całkowicie eliminują substancje szkodliwe, dzięki czemu spaliny emitowane przez komin są przyjazne dla środowiska.

Posiadamy technologie przetwarzania odpadów, która może przyczynić się do wytwarzania energii oraz zrównoważonego zarządzania odpadami. Proces Waste-to-Energy (WtE) obejmuje wytwarzanie ciepła lub elektryczności z odpadów. Odbywa się to przez odzyskanie energii zawartej w strumieniach odpadów. Energia ta jest przetwarzana przez wymienniki ciepła, które redukują ciepło do poziomu odpowiedniego do ogrzewania otoczenia, podgrzewania wody, sterylizacji lub do produkcji energii elektrycznej

Rozwiązanie zaprojektowane na miarę wg twoich potrzeb

Napęd na różne rodzaje paliw, jak diesel, LPG, gaz ziemny, RDF

Automatyczny system załadowczy i jednostka usuwania popiołu jako opcje

Możliwość odzysku energii w postaci ciepłej wody, oleju termicznego, ciepłego powietrza, pary oraz prądu, zależnie od wydajności i rodzaju spalanych odpadów

Wysoka wydajność spalania: ponad 99,99% dla substancji organicznych

W pełni zautomatyzowany mechanizm kontrolny ułatwiający obsługę operacyjną i konserwację

Opcjonalny system oczyszczania spalin
w postaci płuczek suchej lub mokrej

Spełnione europejskie normy emisji: szkodliwe gazy są oczyszczane w jednostkach filtrujących gazy

Wysoka wydajność redukcji odpadów

Zalety systemu spalania odpadów

Jakie odpady można spalać?

Parametry projektowe dla spalarni 

Zalety systemu spalania odpadów

Aby ograniczyć szkodliwe działanie gazów spalinowych, ich stężenia należy zredukować do określonych poziomów, o których mowa w przepisach. Dwa główne przepisy określające te normy dla całego świata to normy EPA i UE 2000/76/WE. Systemy Oczyszczania Spalin stosowane są głównie w celu zapewnienia pełnej zgodności z pożądanymi normami emisji. Jednostki te zostały zaprojektowane w oparciu o zawartość odpadów. System Oczyszczania Spalin to podejście kontrolujące wiele zanieczyszczeń w celu usunięcia niebezpiecznej zawartości gazów spalinowych pochodzących z różnych źródeł. Wszystkie gazy spalinowe mają różne cechy, dlatego należy je rozpatrywać indywidualnie. Firma oferuje efektywne i niezawodne rozwiązania w zakresie oczyszczania spalin, spełniające najbardziej rygorystyczne normy emisji dla różnych rodzajów instalacji z różnych sektorów.

Santes specjalizuje się w technologii spalania od 1990 roku i posiada system zarządzania jakością ISO 9001: 2008 wydany przez Bureau Veritas oraz certyfikat CE wydany przez TUV.

Celem firmy jest produkcja najbardziej wydajnych i praktycznych spalarni przy jednoczesnym zachowaniu jakości środowiska i zrównoważonego rozwoju. Spalarnie Santes spełniają wiele funkcji i zaspakajają wymagania klientów efektywną pracą.

Spalarnie Santes zostały opracowane do spalania i unieszkodliwiania materiałów zarówno organicznych, jak i palnych przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z wymaganymi przepisami ochrony środowiska, a mianowicie UE 2000/76/WE, ABPR, EPA i wszelkimi innymi lokalnymi normami.

W głównej komorze spalania odpady są spalane w temperaturze 800 – 1000° C w zależności od rodzaju odpadów. Gazy spalinowe powstałe w głównej komorze spalania są ponownie spalane z dodatkowym powietrzem w temperaturze 850 – 1200° C przez 0,5; 1 lub 2 sekundy w komorze spalania wtórnego zgodnie z wymaganymi normami.

W celu zapewnienia pełnej zgodności z pożądanymi standardami emisji, spalarnie Santes posiadają system oczyszczania spalin. System oczyszczania spalin opiera się na unieszkodliwianiu wielu zanieczyszczeń w celu usunięcia niebezpiecznej zawartości gazów spalinowych w wyniku spalania odpadów.

Będąc wiodącą firmą w branży spalania, Santes stale opracowuje nowe produkty, uwzględniając wymagania klientów. Przeprowadzane przez Santes badania i powiązane z nimi testy dają w rezultacie dobrze dopasowane produkty do potrzeb klientów.

Biorąc pod uwagę wyjątkowość sprzętu, świadczonych usług, jakość inżynierii, prace badawczo-rozwojowe, wielkość eksportu i zakres produktów – Santes regularnie jest nagradzaną firmą jako Najlepsze Małe i Średnie Przedsiębiorstwo Roku oraz Eksporter Odnoszący Sukcesy.

INCINER8 to szanowana na całym świecie firma produkcyjna oferująca szeroką gamę spalarni do wszystkich zastosowań w branży gospodarowania odpadami. Produkty INCINER8 są specjalnie zaprojektowane do tzw. czystego spalania. W czołówce naszych produktów są spalarnie do odpadów medycznych, zwierzęcych i ogólnych odpadów komunalnych.

ZALETĄ SPALARNI INCINER8 JEST BRAK KONIECZNOŚCI PRZYGOTOWANIA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

INCINER8 inwestuje w ludzi i przyszłość. INCINER8 słucha potrzeb swoich klientów i dlatego jest obecnie światowym nr 1 dostawcą spalarni i spalania na świecie.

WSZYSTKIE PRODUKTY INCINER8 ZOSTAŁY RYGORYSTYCZNIE PRZETESTOWANE, ABY ZAPEWNIĆ PRZYDATNOŚĆ W SWOICH SEKTORACH ODPADÓW

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy reprezentować w Polsce firmę i markę dla której stałym celem jest zapewnienie i wzmocnienie pozycji na skalę globalną poprzez rozwój nowych produktów, słuchanie klientów w ramach tego procesu i konsekwentna komunikacja w każdym aspekcie codziennej działalności. Dla firmy ważne jest, aby cenni klienci byli na bieżąco ze zmianami rynkowymi i przyszłymi zmianami w INCINER8.

Będąc światowym liderem wiąże się to z wielką odpowiedzialnością. Dlatego INCINER8 ceni sobie opinie oraz codziennie edukuje swoich pracowników, aby mieć pewność, że dają klientom najbardziej wiarygodne i cenne informacje. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych techników i ekspertów w zakresie obróbki termicznej. Ma to na celu wsparcie i spełnienie wszystkich wymagań klientów w procesie podejmowania decyzji w pozyskiwaniu od INCINER8 przyjaznych dla środowiska i wysokiej jakości produktów.