Skip to content

RETOX

Леткі органічні сполуки (ЛОС) є одними з основних інгредієнтів багатьох промислових процесів. Вони характеризуються тим, що при контакті з повітрям відразу випаровуються. Це сполуки, які завдають серйозної шкоди здоров’ю та негативно впливають на навколишнє середовище. 

Хоча існує кілька визначень ЛОС, їх можна просто визначити як органічні хімічні речовини, які випаровуються при контакті з повітрям, навіть при кімнатній температурі. Згідно з визначенням Європейського Союзу, ЛOC – це будь-яка органічна сполука, яка при температурі 20 °C має тиск пари 0,01 кПа або більше.

Утворення ЛОС є результатом різних технологічних процесів, включаючи термічні процеси або використання органічних розчинників у виробничих процесах. ЛОС також виникають під час транспортування та обробки рідкого палива та органічних сполук, таких як бензин та його похідні, у нафтопереробній промисловості та промисловості органічної хімії. Загалом, усі галузі промисловості, які використовують розчинники та органічні сполуки нафтохімії, створюють викиди ЛОС.

Всередині промислових підприємств є дві основні точки, які можуть бути джерелами викидів летких органічних сполук. Перший – це місця, де відбуваються технологічні процеси: у змішувачах, резервуарах для зберігання тощо. Це місця, де визначення викидів ЛОС відносно легко виявити. Там леткі органічні сполуки вловлюються та передаються на очисні установки через спеціальну систему трубопроводів. Другий момент – неорганізовані викиди у вигляді джерела з технологічного обладнання. Це розливи, які відбуваються, наприклад, під час транспортування хімікатів/розчинників у межах підприємства. Ці місця важко визначити, але вони можуть значно збільшити концентрацію ЛОС. Враховуючи, що багато галузей промисловості використовують для виробництва сировину на основі розчинників або нафтохімікатів, викиди ЛОС є загальною проблемою для більшості галузей промисловості. Основні галузі, які мають справу з цією проблемою:

 • лакофарбова промисловість
 • виробники розчинників
 • виробники ПЕТ плівки та пляшок
 • пакувальна промисловість
 • друкарні
 • хімічна обробка 
 • порошкове фарбування алюмінію 
 • покриття банок і котушок
 • виробники фармацевтичної продукції  
 • металообробна промисловість 
 • промисловість перероблення пластмас
 • виробники чистильних засобів

Вибір правильної техніки дозволяє знизити експлуатаційні витрати

Вибір правильної технології є дуже важливим кроком у зменшенні летких органічних сполук, що може значно вплинути на експлуатаційні витрати.

У технології адсорбції процес очищення є фізичним, а не хімічним, що призводить до обмеженої ефективності у порівнянні з іншими технологіями та непридатне для багатьох типів забруднювальних речовин. Початкові інвестиційні витрати дуже низькі, але постійна потреба в активованому вугіллі збільшує експлуатаційні витрати.

Технологія термічного окислення передбачає хімічне окислення сполук і перетворення летких органічних сполук на CO₂ і H₂O, які відбуваються під впливом дуже високих температур (близько 850 °C). Технологія дуже ефективна, але витрата палива також велика.

Компанія Santes пропонує економічно ефективне рішення з високою ефективністю очищення ЛОС із низькими експлуатаційними витратами під назвою RETOX.

Технології очищення:

Santes пропонує оптимальне рішення для ЛОС у формі високоефективної системи RETOX, що забезпечує переваги низьких інвестицій як у початкові інвестиції, так і в подальшу експлуатацію. Система RETOX складається з двох колон, заповнених керамічним матеріалом, одна з яких захоплює та підтримує тепло від газів, що виходять із камери згоряння, а інша віддає це тепло холодним газам, що надходять у камеру згоряння.

Рекуперована таким чином енергія використовується для підтримки відповідної температури в камері згоряння на рівні 750 – 850 °C. Якщо цього рішення недостатньо, додатково вмикаються пальники, що працюють на паливі у вигляді природного газу або дизельного палива, що забезпечить 100% підтримку постійної температури в камері згоряння.

Для повного знищення ЛОС ці сполуки повинні залишатися в камері згоряння лише 1 секунду. Внутрішня частина пристрою RETOX облицьована спеціальним керамічним матеріалом з високими ізоляційними властивостями, що запобігає втратам тепла. Зовнішня оболонка покрита вуглецевою сталлю. Внутрішня температура камери вимірюється датчиками температури, розміщеними в різних частинах камери, у вигляді термопари, підключеної до системи керування. Завдяки термопарам і постійному вимірюванню температури забезпечується безперервне горіння.

Час циклу системного газового потоку встановлено на 60 секунд. Іншими словами, кожні 60 секунд газ протікає через колони та використовує тепло, яке зберігається в керамічному матеріалі. Одночасно вимірюється температура керамічного матеріалу для оптимізації циклу.

Ефективність рекуперації тепла в системі RETOX становить 95%.

Система RETOX, як правило, може працювати в автотермічному режимі при концентраціях розчинника понад 2-3 г/м³. Там, де об’єм витяжного повітря становить до 100 000 Нм³ / год, а значення викидів до 70 000 Нм³ / год, технологія RETOX зазвичай використовується як двоколонна система. Максимальна температура газу на вході становить 400 °C, а максимальна концентрація ЛОС на вході обмежена 25% з міркувань безпеки та зазвичай становить 12 г/м³.

Переваги системи RETOX від фірми Santes: 

 • відсутність споживання палива при високій концентрації ЛОС
 • ефективність видалення ЛОС понад 99%
 • низькі експлуатаційні витрати
 • мінімальні вимоги до обслуговування
 • низьке споживання електроенергії завдяки технології рекуперації тепла
 • теплова ефективність до 95%
 • низькі інвестиційні витрати завдяки економічним конструктивним рішенням
 • можливість проєктування та виготовлення 2-х і 3-х колонних систем
 • простота використання завдяки вбудованій системі керування PLC