Skip to content

Spalarnie osadów olejowych

Zanieczyszczenie środowiska przez ropę naftową i jej pochodne jest poważnym problemem na całym świecie. Znaczne ilości węglowodorów zostają uwalniane do wody i gleby w wyniku wycieków z rurociągów, wypadków w transporcie i pęknięć zbiorników, w których są magazynowane ropa i jej pochodne.

Podczas wydobycia i przetwarzania ropy naftowej powstają duże ilości osadów olejowych, co może stanowić poważny problem w kontekście zanieczyszczenia środowiska. Osady olejowe zawierają ropę naftową (10–60%), wodę (30–90%) i cząstki stałe ropy naftowej (5-40%) w różnych proporcjach w zależności od ich pochodzenia.

Firma Santes opracowała system spalania osadów olejowych pochodzących z różnych źródeł. Warto podkreślić, że dzięki wysokiej wartości opałowej osadów olejowych istnieje możliwość wytwarzania energii w procesie ich spalania. Dlatego Santes posiada w swojej ofercie wymiennik ciepła, za pomocą którego możliwe jest odzyskiwanie energii w postaci energii elektrycznej, pary, ciepła, gorącej wody.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami o:

– naszej ofercie
– nowych realizacjach
– zmianach w prawie
– branżowych wydarzeniach
– nowinkach technologicznych